artikel om thisted pejsecenter i salling avisEnergirenoveringer er blevet langt mere rentable. Det er en af de – få – glædelige følger af, at energipriserne er steget markant de senere år. Energirenoveringer, som sænker varmeudgifterne ved at løfte boligens isoleringsmæssige stand eller ved skift af varmekilden fra fx gas eller el til fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe, er penge værd. En opgørelse, som Dansk Industri har gennemført i 2023, viser, at fx tilbagebetalingstiden på en investering i en varmepumpe er faldet betydeligt.

I 2018 og 2019 lå den typiske tilbagebetalingstid på omkring 15 år for huse, der i udgangspunktet er opvarmet med træpiller og naturgas, og på omkring 10 år for huse opvarmet med olie. Nu er tilbagebetalingstiden reduceret markant, særligt for huse opvarmet med naturgas, hvor man er nede på omkring fem år og noget tilsvarende gælder for huse opvarmet med oliefyr.

Afsæt for beregningen er de energipriser, vi så i 2022.

Læs hele artiklen i Salling Avis her