Der kommer røg ud af skorstenen, når du tænder op i din brændeovn. Sådan er det. Men de danske brændeovnsproducenter har taget ansvar i miljødebatten og har brugt meget store ressourcer på at udvikle brændeovne med en renere forbrænding.
Danske brændeovne er konstant forbedret over de seneste 10-15 år, så de miljømæssigt i dag er førende på verdensplan.

De danske miljøregler er blandt Europas strengeste, men samtlige danske brændeovne lever uden besvær op til emissions-kravene. Faktisk ligger de pænt under lovens grænseværdier.

Nye målinger* ude hos brændeovnsejerne viser, at en moderne ovn i dag udleder 70 pct. færre partikler end selv moderne ovne gjorde tilbage i 2005.
Gennemsnitligt udleder de 2,9 gram partikler for hvert kilo træ, der lægges i ovnen. Lovens grænseværdi siger 4 gram pr. kilo og Svanemærkets krav er på 2 gram. Så meget renere brænder en moderne brændeovn.

Med et skift til en ny brændeovn kan du derfor fyre med god samvittighed. Både over for naboen og over for miljøet.

*Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2045, 2018
70 procent reduktion
Det gode liv med ild folder
70 procent reduktion

Så meget renere brænder en moderne brændeovn

2005 – målinger i Gundsømagle.
Emission: 9,9 gram partikler pr. kilo indfyret træ

2017 – målinger i Vallensbæk.
Emission: 2,9 gram partikler pr. kilo indfyret træ

Reduktion i brændeovnens partikeludslip
fra 2005 til 2017 = 70 %

Lovens grænseværdi = 4,0 gram partikler pr. kilo træ.

Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2045, 2018