Skrot din gamle brændeovn og få 2.000 kroner i skrotpræmie

Hvis din gamle brændeovn er fra 1994 eller før, kan du få skrotpræmie tilskud, hvis du bruger skrotningsordningen i 2019 og 2020.

 

Hvem kan få skrotpræmie for at skrotte brændeovnen?

Du kan få tilskuddet på 2.215 kr., hvis din brændeovn eller pejseindsats er produceret i 1994 eller før og lovligt var tilsluttet skorstenen 1. december 2018. Det er kun muligt at få ét tilskud pr. adresse og ét tilskud pr. person, og tilskuddet gives kun til personer og ikke til fx foreninger.

Du kan få tilskud, hvis brændeovnen er tilsluttet i dit hus, ejerlejlighed eller sommerhus, eller hvis:

  • Du ejer brændeovnen i din andelsbolig. Hvis andelsboligforeningen ejer brændeovnen, skal bestyrelsen godkende skrotningen, men det er stadig dig, der får tilskuddet – en andelsboligforening kan ikke modtage tilskuddet.
  • Du som lejer ejer brændeovnen installeret på lejemålet, og det er accepteret af din udlejer.

Der er afsat 30 millioner kr. i 2019 og 16 millioner kr. i 2020 til skrotningsordningen, og pengene fordeles efter først til mølle-princippet. Der er penge til skrotning af næsten 21.000 gamle brændeovne.

For at opnå skrotpræmie, skal følgende krav opfyldes: 

  1. Brændeovnen er produceret i 1995 eller før
  2. Brændeovnen skrottets af en skorstensfejer

Hvad skal du gøre for at opnå skrotpræmien?

  1. Kontakt din lokale skorstensfejer
  2. Udfyld sammen med skorstensfejeren et skema for skrotning (koster 215 kr.)
  3. Log ind med nem-id og bekræft skrotningen på miljøministeriets hjemmeside.
  4. Når du har ansøgt bliver skemaet behandlet.
  5. 2.215 kr. vil blive sat ind på din konto.

Vær opmærksom på, at ordningen forventes at gælde i hele 2019-20, men vil ophøre når puljemidlerne på 46 mio er opbrugt.

 

Hvordan finder du ud af, om din brændeovn er produceret før 1995?

Det er ikke helt så simpelt at finde ud af, om din brændeovn er fra før 1995, hvis du ikke har kvitteringen fra købet.

Den sikreste vej er at spørge din skorstensfejer eller en forhandler af brændeovne, som har fået tilsendt en lang liste med billeder og modelnavne/-numre på brændeovne som er fra før 1995.

Hvordan får du tilskuddet?

Gå ind på tilskudsportal.mst.dk og opretning en ansøgning. For at gøre det skal du bruge NemID.

Inden da skal du dog have fundet ud af, hvem din skorstensfejer er, så han kan få at vide, at du har indsendt en ansøgning samt tage fotos, der beviser, at brændeovnen er skrottet, og at ildstedet er tilmuret, eller at en ny brændeovn er blevet tilsluttet.

Kontakt din skorstensfejermester, hvis du er i tvivl, eller læs mere på mst.dk

Hvordan skiller du dig af med din brændeovn?

Aflevér din gamle brændeovn på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler.

Du må ikke sælge eller give din gamle brændeovn væk, da den ikke lever op til de nuværende krav til partikeludledning.

Hvorfor er det en god idé at skrotte din gamle brændeovn?

Ældre brændeovne udleder langt flere sundhedsskadelige partikler end nyere brændeovne. Ifølge Miljøstyrelsen udleder brændeovne fra før 2005, 3-5 gange flere partikler end nye brændeovne. For år tilbage var der intet krav om, hvor mange partikler en brændeovn måtte udlede. I begyndelsen af 2015 blev der indført lovkrav om, at nye ovne kun må udlede 5 gram partikler pr. kilo brænde.

Samlet kommer 70 % af den danske partikeludledning fra brændefyring, og tusinder af danskere får årligt astma og bronkitis som følge af forurening fra brændeovne.

Samtidig er det muligt at spare penge ved at købe en ny brændeovn, da nyere brændeovne udnytter varmen langt bedre, så du kan bruge mindre brænde i brændeovnen. Typisk kan du spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny brændeovn i forhold til en brændeovn fra 1990, og op til 40 % hvis du skifter til en brændeovn med automatisk styring.

Et regnestykke, som Bolius tidligere har lavet, viser, at tilbagebetalingstiden ved at købe en ny, automatiseret brændeovn med en effekt på ca. 5 kW til 30.000 kr. er 6,4 år, hvis du har et mellemstort, årligt forbrug på 5 m3 brænde (2,5 brændetårne) til 1.100 kr./m3 brænde. Regnestykket er uden tilskuddet i skrotningsordningen.

Vær opmærksom på, at du skal betale for en ny tilmeldingsattest til skorstensfejeren, hvis du skal have en ny brændeovn.

Kan du få håndværkerfradrag til at skrotte brændeovnen?

Ja, du kan godt få håndværkerfradrag til at få fjernet brændeovnen, hvis du helt dropper at have en brændeovn. Du kan dog ikke modtage håndværkerfradrag, hvis du også har fået skrotningsgodtgørelse. Du kan også få fradrag for udgifter til at forbedre din skorsten, som kan forbedre trækket i skorstenen, så forbrændingen bliver bedre.